Рехабилитация на бул. “България“

Оценка на професионалния риск и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на обект: Рехабилитация на бул. “България“, гр. София – от бул. “Фритьоф Нансен“ до Околовръстен път и ул. “Даскал Стоян Попандреев“, и от Околовръстен път до мост над река “Боянска“.