Лоялен и надежден партньор на лидерите в строителния сектор “ФОНЕКОМ ГРУП“ ЕООД Служба по трудова медицина КОИ СМЕ НИЕ Водещ доставчик на комплексни услуги в областта на здравословните и безопасни условия на труд СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС slide4 Лоялен и надежден партньор на лидерите в строителния сектор “ФОНЕКОМ ГРУП“ ЕООД Служба по трудова медицина КОИ СМЕ НИЕ Водещ доставчик на комплексни услуги в областта на здравословните и безопасни условия на труд СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Специализиран орган за безопасност и здраве при работа

Ние гарантираме на нашите клиенти внедряването и поддържането на ефективна система за здраве и безопасност при работа, надхвърляща законодателните изисквания и стандарти, с цел защита на живота и здравето на работещите и надграждане на фирмената репутация.

Оценка на професионалния риск
Програми и специфични мерки за превенция на риска за здравето и безопасността на работещите
img333
Изработване и прилагане на фирмена политика и стандартни оперативни процедури за здраве и безопасност при работа
Изработване на аварийни планове за действие при извънредни ситуации, съгласно нормативните изисквания
Осигуряване на специалисти по здраве и безопасност на място – при конкретна необходимост, краткосрочно, дългосрочно и/или периодично
img3
Мониторинг и преглед на съответствието с нормативно установените правила за здраве и безопасност при работа
Анализ на несъответствията с нормативната уредба и пропуски в осигуряването на здравословна и безопасна работна среда
Разследвания на инциденти и злополуки

Огромното значение на дейността по превенция и защита от професионалните рискове и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда е видно от факта, че временната нетрудоспособност и трудовите злополуки ежегодно струват на работодателите в България милиони евро, в допълнение към личните страдания на засегнатите и техните семейства.

Ефективното управление на дейностите по здраве и безопасност при работа, от своя страна, води до трайното намаляване на професионалните заболявания и травматичните увреждания сред работещите, и съответно до икономия на средства, по-високи печалби и мотивирана работна сила, която произвежда повече и с по-високо качество.

“Фонеком Груп“ ЕООД е консултантска компания за здравословни и безопасни условия на труд, фокусирана върху гарантиране на това клиентите да покриват и надхвърлят законодателните изисквания и стандарти. Службата по трудова медицина към “Фонеком Груп“ ЕООД е доверен партньор на работодателите, комитетите и групите по условия на труд в усилията им за опазване здравето и работоспособността на работещите лица чрез осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

Фонеком Груп ЕООД обединява екип от талантливи, опитни и висококвалифицирани професионалисти, което ни позволява да предоставяме стабилно, надеждно и пълноценно обслужване на нашите клиенти.

Имаме значителен, доказан опит в подкрепа на организации, работещи в следните сектори: пътно и жп строителство – големи инфраструктурни проекти с държавно и общинско финансиране, високо строителство – жилищни и бизнес сгради, спортни съоръжения, търговски центрове, химическа промишленост, хранително-вкусова и фармацевтична промишленост, услуги.

Служба по трудова медицина

Като един от стълбовете в системата за управление на дейностите по здраве и безопасност при работа, Службата по трудова медицина (СТМ) е натоварена с превантивни функции, основно състоящи се в консултиране и подпомагане на работодателите и комитетите (групите) по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване на здравословна и безопасна работна среда.

Потребностите на клиентите на СТМ при “Фонеком Груп“ ЕООД са от първостепенно значение и представляват абсолютен приоритет в нашия бизнес. Нашето задължение е да търсим активно и дефинираме нуждите на клиентите, като експедитивно отговаряме на всички искания, без да създаваме фалшиви очаквания.    

ФОНЕКОМ ГРУП

Нашите ценности

helm
    Call Now Button0882 800 323