Реконструкция на зоопарк, гр. Стара Загора

Оценка на професионалния риск и координация на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на обект: Реконструкция на зоопарк, гр. Стара Загора