Реконструкция на бул. “Монтевидео”

Оценка на професионалния риск и координация на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на обект: Реконструкция на бул. “Монтевидео” от ул. “Акад. Константин Пашев” до ул. “763”, във връзка със строителството на  Метростанция № 16,  попадаща в обхвата на обекта.