Разширение на бул. “Тодор Каблешков“

Координация и текущ контрол на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на обект: Разширение на бул. “Тодор Каблешков“ в обхвата между кв. ”Манастирски ливади – изток“ и кв. “Гоце Делчев“.