Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна

Оценка на професионалния риск за работещите на обекти: “Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна в участъка Русе – Каспичан, строеж № 907 – гара Ястребово и строеж № 911 – гара Сеново“