Проекти

“Фонеком Груп“ ЕООД разполага с необходимите специалисти и експертиза да осигурява комплексно обслужване на своите клиенти по отношение превенция и защита от професионалните рискове и осигуряване на здравословна и безопасна работна среда при реализацията на различни по мащаб проекти в редица икономически сектори.

Дружеството има значителен опит в осигуряването на ЗБУТ в строителния сектор, в частност високо строителство и големи инфраструктурни проекти с държавно и общинско финансиране.    

    Call Now Button0882 800 323