Завършени проекти

Проект за разширение на Метрото в гр. София

Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето над р. Янтра

Консервация и реставрация на Кремиковски манастир.

Изграждане, възстановяване и обновяване на прилежащите публични пространства от Централна градска част на гр. София

Реконструкция на зоопарк Стара Загора

Възстановяване на проектните параметри на железоп. Линия Русе – Варна

Реконструкция на бул. Монтевидео

Рехабилитация на бул. България

Реконструкция на гара Своге, изграждане на нова маршрутно -компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа