Сграда за смесено предназначение – жк. Дружба, ул. Обиколна