Проектиране и строителство на метроучастък с три подземни метростанции – жк. Слатина – МС1, МС2, МС3;