Проектиране и строителство на метроучастък с една подземна метростанция /МС3/ – Жк. Дружба