Модерницазия на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив