Настоящи проекти

Модерницазия на гара Пловдив

Метростанции – жк. Слатина – МС1, МС2, МС3

Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас

Комплекс от многофамилни жилищни сгради

Сграда за смесено предназначение – жк. Дружба, ул. Обиколна

Изграждане на канализационна мрежа на кв. Драгалевци, район Витоша

Проектиране и строителство на метроучастък с една подземна метростанция /МС3/ - Жк. Дружба