Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас – проектиране и изграждане на нови пътни подлези и надлези.