Кариери

За компанията

Екипът е най – ценният ни ресурс!

Постоянно се стремим да бъдем привлекателен работодател, с чуство за отговорност към квалификацията и професионалната мотивация на служителите си.

Ако искате да станете част от екипа на ФОНЕКОМ ГРУП, на длъжност Инспектор Безопасност и здраве при работа, изпратете вашите документи.

Свържете се с нас:
гр. София – 1415, ул. Околовръстне път № 42,

The Butterfly Business Centre

Email: office@fonekom.com